Jumat, 25 Maret 2011

Menjadi Manusia Baru menurut Efesus

"Cara" menjadi manusia baru


Menjadi Manusia Baru
Efesus 2:15 sebab dengan mati-Nya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri-Nya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, 
Manusia baru dimungkinkan ada atau terjadi oleh kematian Yesus Kristus. Kematian ini telah memungkinkan kita yang dahulu "jauh" menjadi "dekat" dengan Yahwe oleh karena darah-Nya (Efesus 2:13). 


Buah menjadi manusia baru


Damai sejahtera, dipersaatukan dengan Yahwe, berolah jalan masuk kepada Bapa, menjadi kawan sewarga dengan orang-orang kudus dan menjadi anggota keluarga Yahwe, dibangun menjadi tempat kediaman Yahwe:


Efesus 2:14. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, 15 sebab dengan mati-Nya ... untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri-Nya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, 16 dan untuk memperdamaikan keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Yahwe oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. 18 karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu Roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 
2:19 Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Yahwe, 22 Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Yahwe, di dalam Roh.


Beda manusia lama dan manusia baru


Manusia lama:
Manusia Baru
Tidak mengenal Yahwe, berpikiran sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup bersekutu dengan Yahwe, bodoh, degil hati, perasaannya tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan segala macam kecemaran dengan serakah:
Efesus 4:17. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Yahwe dengan pikirannya yang sia-sia 18 dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Yahwe, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19 Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaranManusia baru:
Mengenal Kristus, mendengar Kristus, menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, menanggalkan manusia lama, dibaharui di dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru, membuang dusta dan berkata benar, tidak membiarkan amarah menjadi dosa dengan memadamkan amarah sebelum matahari terbenam, tidak memberi kesempatan kepada iblis, bekerja keras dan melakukan yang baik, berbagi dengan yang berkekurangan, tidak berkata kotor tetapi berkata membangun, membuang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan, ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni
Menjadi Manusia Baru
Efesus 4:20 Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. 21 Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, 22 yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, 23 supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, 24 dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Yahwe di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25 Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 26 Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa: janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu 27 dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis. 28 Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. 
4:30 Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Yahwe, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31 Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. 32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Yahwe di dalam Kristus telah mengampuni kamu.Baca juga:
Cara hidup jemaat pertama.
Hidup di dalam Tuhan.

Read Amazon books on new creation in Christ:Tidak ada komentar:

Posting Komentar